logga - kopia

Vill du få prisuppgifter, köpa konst, boka upp mig för en utställning eller göra en beställning så är ni välkomna att kontakta mig , antingen via mail eller tel.

Alla motiv och beställningar är av intresse.

Want to get quotes, buy art, book me for a show or place an order, you are welcome to contact me either by email or phone.
All designs and orders are of interest.


INSTAGRAM:
@petereugengallery

 

Telefon: 070 - 533 23 99
E-post: peter.eugen@creativearts.se

Golfvägen 12b

13464 Ingarö

Stockholm